SKF - Falsifikovani ležajevi

Opasnosti i pretnje falsifikovanih ležajeva!

Prenosimo vest sa SKF sajta o problematici falsifikovanih ležajeva. 

Možda Vi niste u stanju da prepoznate pravi SKF ležaj ... ali Vaša mašina jeste!

Neki falsifikovani ležajevi toliko liče na originalni proizvod, da ih može razlikovati samo obučeni tehničar. Međutim, slab kvalitet falsifikovanih ležajeva - i rizici koje oni predstavljaju za opremu - mogu se ponekad otkriti nakon samo nekoliko časova upotrebe.

Rezultat može da bude velika i skupa šteta na kapitalnoj investicionoj opremi ili povreda operatera mašine i ostalog personala fabrike.

Ne nasedajte na nerealne e-mail ponude

Na našem tržištu je primećeno da strani trgovci (najčešće iz Kine) putem e-mail-a nude SKF proizvode po izuzetno povoljnim cenama. Obično tom prilikom prilože i lager listu sa cenama i sertifikat (ponek i više njih) na kojem se vidi njihova tobožnja veza sa SKF-om.

Nažalost uvek su u pitanju falsifikovani sertifikati i ponuda proizvoda koji su ilegalno označeni sa SKF oznakama - falsifikovani. Stvarni SKF ovlašćeni distributeri (pa i distributeri iz Kine) se ne bave izvozom SKF proizvoda i web marketingom, već prodajom SKF proizvoda korisnicima na lokalnom tržištu. Primer ovakve ponude data je u desnom delu stranice.

Online katalog

ShopKAT

Zapamti me